Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia ozn. jako dz. ewid. nr 18/3 obręb 38 miasto Piaseczno

255

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia ozn. jako dz. ewid. nr 18/3 obręb 38 miasto Piaseczno