Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia ozn. jako dz. ewid. nr 2/5 obręb 19 miasto Piaseczno

154

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia ozn. jako dz. ewid. nr 2/5 obręb 19 miasto Piaseczno