Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia ozn. jako dz. ewid. nr 329/1 obręb 24 miasto Piaseczno

164

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia ozn. jako dz. ewid. nr 329/1 obręb 24 miasto Piaseczno