Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia ozn. jako dz. ewid. nr 339/2 obręb 24 miasto Piaseczno

265

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia ozn. jako dz. ewid. nr 339/2 obręb 24 miasto Piaseczno