Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do sprzedaży tj. dz. ewid. nr 93/2 obręb Henryków-Urocze

371

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do sprzedaży tj. dz. ewid. nr 93/2 obręb Henryków-Urocze