Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do zbycia tj. dz. 37/9 obręb 12 miasto Piaseczno

313

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do zbycia tj. dz. 37/9 obręb 12 miasto Piaseczno