Plakat z wizerunkiem sędzi Anny Mari Wesołowskiej i informacją o terminach spotkań
zaproszenie na wykłady dla uczniów i rodziców

W dniach od 10 do 13 października 2022 r. w 11. Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Piaseczno odbędą się wykłady dla uczniów z Sędzią Anną Marią Wesołowską.

Podczas spotkań poruszone będą sprawy związane ze współczesnymi zagrożeniami takimi jak: Internet, narkotyki, środki zastępcze, alkohol, zbyt wczesna inicjacja seksualna, przemoc rówieśnicza itp.

Informacja na temat wykładów dla uczniów dostępna w szkołach.

Gmina Piaseczno zaplanowała także spotkanie dla rodziców uczniów Szkół Podstawowych. Odbędzie się ono 13 października 2022 r. o godz. 17.00 w sali Biblioteki Publicznej w CEM przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie.

Sędzia Anna Maria Wesołowska omówi zasady odpowiedzialności nieletnich w świetle obowiązujących ustaw. Poruszone zostaną tematy takie jak: stosowanie środków wychowawczych przez szkołę, sytuacja dziecka w konflikcie rodzicielskim, mediacje rówieśnicze i mediacje w sprawie nieletnich oraz obowiązki dziecka wobec rodziny i szkoły.