Wykonanie opaski z kostki betonowej i odwodnienia nowo wybudowanego boiska oraz doposażenie terenu w małą architekturę w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy" Fundusz Sołecki Henryków Urocze”, na działkach nr ewid.: 122/5, 122/6, 122/7 jed. ew. 141804_5 obręb 0015 Henryków Urocze. 

109

Zapytanie ofertowe
I  W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na zadanie:  Wykonanie opaski z kostki betonowej i odwodnienia nowo wybudowanego boiska oraz doposażenie terenu w małą architekturę w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy “Park Uroczy” Fundusz Sołecki Henryków Urocze”, na działkach nr ewid.: 122/5,…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykonanie opaski z kostki betonowej i odwodnienia nowo wybudowanego boiska oraz doposażenie terenu w małą architekturę w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy “Park Uroczy” Fundusz Sołecki Henryków Urocze”, na działkach nr ewid.: 122/5, 122/6, 122/7 jed. ew. 141804_5 obręb 0015 Henryków Urocze.