Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim

4992
wyniki głosowania

Poniżej publikujemy oficjalne wyniki głosowania w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie.

W głosowaniu wzięło udział 1474 osób, w tym 1278 osób zagłosowało poprawnie. Projekty wybierano internetowo w dniach 1 września – 1 października br., a za pomocą papierowych kart głosowano w dniach 1 września – 17 września.

Poniżej znajdują się wyniki głosowania uwzględniające ważne głosy, oddane w poszczególnych kategoriach. Oficjalne statystyki głosowania znajdują się na stronie: piaseczno.budzet-obywatelski.org/wyniki.

Aby projekt został wybrany Regulamin Budżetu Obywatelskiego wymaga spełnienia dwóch kryteriów:

  1. Wybiera się projekty, zgodnie z ich popularnością tak, aby suma kosztów ich realizacji nie przekroczyła 250 tys. zł dla projektów lokalnych (w każdym z obszarów terytorialnych) oraz 400 tys. zł dla projektów ogólnomiejskich.
  2. Wybiera się projekty, które otrzymały minimum 10% głosów w swoich kategoriach.

Jednakże, ze względu na wolne środki w puli Budżetu Obywatelskiego Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zdecydował się rekomendować do realizacji również projekty, które spełniają tylko jedno spośród dwóch powyższych kryteriów.

KOLOREM ZIELONYM oznaczone projekty spełniające dwa powyższe kryteria

KOLOREM JASNOZIELONYM oznaczone projekty spełniające jedno kryterium z dwóch powyższych.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Nazwa projektu Liczba głosów Procentowa częstość głosów
w całej puli
Koszt projektu
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Piasecznie – aktywne “kocie oczy” 326 31% 97 500 zł
Organizacja pikniku rodzinnego. Turniej Piłki Nożnej dla dzieci Mini Mistrzostwa Świata 2018 244 23% 33 000 zł
Pies w mieście Piasecznie 137 13% 57 000 zł
Miejski tor modelarski off-road dla modeli skali 1:10 87 8% 100 000 zł
W drodze do III ligi – profesjonalne wyposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. 1-maja 16 w Piasecznie 58 6% 78 000 zł
MamBox – ławka do karmienia i przewijania niemowląt 48 5% 18 000 zł
Projekt Sonda 34 3% 26 000 zł
Piaseczyńska Orkiestra Dęta- muzyczną wizytówką Piaseczna 33 3% 80 500 zł
Zajęcia z akrobatyki dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 13 lat 31 3% 22 000 zł
Sztuka w przestrzeni miejskiej – mural na ul. Zgody 29 3% 37 000 zł
Bal Seniorów z DJ Wiką – Łączymy pokolenia 14 1% 15 000 zł
Komputer, Internet 40+ to dziecinnie proste 5 0% 22 580 zł

 

PROJEKTY LOKALNE: OBSZAR PIASECZNO POŁUDNIE

Nazwa projektu Liczba głosów Procentowa częstość głosów
w całej puli
Koszt projektu
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żółkiewskiego 185 22% 100 000 zł
Kąciki relaksu ZSP w Piasecznie 176 21% 23 130 zł
Doposażenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej 135 16% 69 000 zł
Rozbudowa systemu rowerów miejskich o dodatkową stację: Piaseczno – Stadion Miejski 125 15% 100 000 zł
Nowe ławki i kosze uliczne na terenie Zalesia Dolnego oraz Gołkowa-Letnisko 113 14% 58 548 zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Gwalberta w Piasecznie 32 4% 100 000 zł
Gimnastyka dla seniora z elementami rehabilitacji 30 4% 5 200 zł
Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów 14 2% 16 800 zł
Bezpieczna ulica 12 1% 21 350 zł
Spowalniacze ruchu ul. Wołodyjowskiego 4 0% 16 000 zł

PROJEKTY LOKALNE: OBSZAR PIASECZNO CENTRUM II

Nazwa projektu Liczba głosów Procentowa częstość głosów
w całej puli
Koszt projektu
Deptak Marusarzówny 56 36% 100 000 zł
Monitoring na Osiedlu Kusocińskiego oraz Park Zachodni lub Os. Wojska Polskiego 42 27% 100 000 zł
Wyniesienie przejść dla pieszych na Powstańców Warszawy Wariant I 28 18% 19 500 zł
Modernizacja ciągu pieszego przy Parku Zachodnim 25 16% 67 900 zł
Piknik/impreza dla osiedla Kusocińskiego, Wojska Polskiego i al. Róż 4 3% 14 150 zł

 

W obszarach Piaseczno Centrum I oraz Piaseczno Północ ilość zgłoszonych projektów, była zbyt mała, aby przeprowadzić głosowanie, gdyż przewidziana łączna suma kosztów realizacji była niższa niż kwota przeznaczona na dany obszar. Poniższe projekty automatycznie zakwalifikowały się do realizacji:

1) Zielona bariera wzdłuż Puławskiej
2) Klony na Rynku Piaseczyńskim
3) Animacja w Bibliotece – zajęcia literacko-plastyczne wokół książki
4) E-senior w świecie aplikacji mobilnych
5) Bezpieczne przejścia dla pieszych w centrum miasta – aktywne “kocie oczy”
6) Nareszcie bez smyczy – wybieg z przeszkodami Chyliczkowska
7) Uspokojenie ruch na ul. Jarząbka poprzez zainstalowanie trzech progów zwalniających przy przedszkolu, ul. Strusiej, przy nowym parkingu ul. Jarząbka

Statystyki głosowania wraz z opisami projektów znajdują się na stronie piaseczno.budzet-obywatelski.org/wyniki