Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu

112

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.

Hodowcy powinni:
– unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
– myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
– myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
– przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
– stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni:
– dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
– karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
– poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

 

Ilustracja. Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na MazowszuIlustracja. Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na MazowszuIlustracja. Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie