XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

220
Plakat XXI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, skierowanym do właścicieli gospodarstw rolnych. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego do 25 kwietnia 2024 r.

W Konkursie mogą wziąć udział małe i duże gospodarstwa rolne, gdzie przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Właściciele gospodarstw rolnych mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród oraz poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe.

Współorganizatorami tegorocznej edycji są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia. XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem Strategicznym jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Więcej informacji: www.gov.pl