Zabezpieczamy budynki przy ul. Warszawskiej

791
Zabezpieczamy budynki przy ul. Warszawskiej. na zdjęciu spalona kamienica przy ul. Warszawskiej.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Realizujemy prace zabezpieczające budynki przy ul. Warszawskiej. Liczymy na to, że w niedalekiej przyszłości wschodnia pierzeja rynku odzyska dawny blask.

Ulegające stopniowej degradacji budynki przy wschodniej pierzei rynku nie są niestety ozdobą centrum miasta. Ze względu na wcześniejsze wieloletnie zaniedbania przy konserwowaniu budynków oraz pożary, które trawiły część zabudowań w ostatnich latach, ich stan zagraża również bezpieczeństwu przechodniów i kierowców. W związku z tym wyłoniony w przetargu Wykonawca realizuje zlecone przez Gminę Piaseczno prace zabezpieczające kamienice.
– Niestety na razie nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć dachu. Realizacja wymagań konserwatora odnośnie tego zadania wymagałaby wydania kwoty około 1 mln złotych – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – To dużo jak na tymczasowe zabezpieczenie. W tej sytuacji trzeba jak najszybciej przygotować docelowy projekt odrestaurowania tych budynków, także tych strawionych przez pożar.

Zabezpieczamy budynki przy ul. Warszawskiej. Na zdjęciu kamienice z zamurowanymi oknami.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Chcielibyśmy jak najszybciej poprawić wygląd kamienic we wschodniej pierzei rynku. Gmina nabyła już nieruchomości, które pozwolą nam zarządzać całym obszarem zabudowy. Pracujemy też nad zmianą miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla centrum Piaseczna.
– Chcielibyśmy uchwalić go jeszcze w tym roku, co otworzy nam możliwość ogłoszenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów między ulicami Warszawską a Zgoda – zapowiada burmistrz Daniel Putkiewicz. – Konserwator zabytków pozytywnie zaopiniował rozbiórkę komórek lokatorskich w podwórkach od ul. Zgoda, gdzie planowana jest nowa zabudowa wzdłuż pierzei ulicy.

O planach związanych z rewitalizacją centrum miasta piszemy więcej w artykule poświęconym wizji rozwoju śródmieścia – Piaseczno odNowa.
Piaseczno odNowa logo