Zabytki rzemiosła piaseczyńskiego na fotografiach Edwarda Renau seniora

6346
Zabytki Rzemiosła piaseczyńskiego na fotografiach Edwarda Renau seniora
Zabytki Rzemiosła piaseczyńskiego na fotografiach Edwarda Renau seniora

“Zabytki rzemiosła piaseczyńskiego na fotografiach Edwarda Renau seniora”
Autorzy, Ewa i Włodzimierz Bagieńscy – piaseczyńscy historycy, honorowi obywatele miasta, opowiadają historię piaseczyńskich organizacji rzemieślniczych.

“Zabytki rzemiosła piaseczyńskiego na fotografiach Edwarda Renau seniora” – wersja PDF do pobrania

Opublikowano: 20 stycznia 2016 r.