Chyliczki Dworskie

7389
Chyliczki Dworskie
Chyliczki Dworskie

W listopadzie 2014 roku ukazał się kolejny zeszyt historyczny autorstwa piaseczyńskich historyków Państwa Ewy i Włodzimierza Bagieńskich.Wydawnictwo poświęcone jest Chyliczkom Dworskim – dawnemu majątkowi ziemskiemu, stanowiącemu dziś znaczną część centrum miasta Piaseczna, m.in. teren parku miejskiego.

Dzięki pasji nieocenionych historyków Pani Ewy i Pana Włodzimierza Bagińskich – Honorowych Obywateli Piaseczna – odkrywać możemy kolejne, nieznane szerzej historie. W bogato ilustrowanym zeszycie przeczytamy m.in. o dworku w którym zatrzymywał się książę Józef Poniatowski oraz słynnej szkole Cecylii Plater-Zyberkówny, w której uczyła ona panny dobrego wychowania i gospodarności.
Broszura, której skład graficzny opracowało Biuro Promocji i Informacji ukazała się w nakładzie 1000 egzemplarzy. Rozkolportowana zostanie ona m.in. w szkołach i bibliotekach.

“Chyliczki Dworskie” – wersja PDF do pobrania

Opublikowano: 20 stycznia 2016 r.