droga do szkoły 2023. Na zdjęciu matka z dzieckiem na przejściu dla pieszych.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Podobnie jak w latach ubiegłych we wrześniu gmina we współpracy z policją i strażą miejską realizować będzie program „Bezpieczna droga do szkoły”. Realizujemy również kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w rejonie szkół.

Powrót uczniów do szkół po wakacjach zawsze wiąże się ze wzmożonym ruchem drogowym w sąsiedztwie placówek oświatowych. Dotyczy to zarówno ruchu pieszego, samochodowego, jak i rowerowego, dlatego wszyscy powinniśmy zachować szczególną czujność na drodze.

Akcje edukacyjne

W sobotę 26 sierpnia 2023 r. na rynku w Piasecznie został zorganizowany Rodzinny Piknik Rowerowy. Najmłodsi będą mogli potrenować na nim zasady poruszania się po drogach rowerem, hulajnogą czy pieszo. Miasteczko rowerowe pojawi się również podczas specjalnych spotkań w szkołach. W klasach 1-3 zostaną zorganizowane spotkania z policją lub strażą miejską, na których najmłodsi uczniowie dowiedzą się, jak bezpiecznie przechodzić po pasach i na co zwracać uwagę, by być bezpiecznym na drodze. Policja i straż miejska przeszkolą również wychowawców, aby poprowadzili lekcje dotyczące bezpieczeństwa na drodze we wszystkich klasach.
Gmina Piaseczno wspólnie ze Strażą Miejską w Piasecznie i Komendą Powiatową Policji w Piasecznie podobnie jak w roku ubiegłym przygotowała film przypominający dzieciom i rodzicom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Film edukacyjny prezentuje zasady przechodzenia przez jezdnię. Film zawiera napisy.

Film można znaleźć w mediach społecznościowych gminy, będzie również przekazany przez dzienniki elektroniczne do rodziców uczniów. Przygotowaliśmy także ulotkę dla rodziców, w języku polskim oraz ukraińskim. Będzie ona rozdawana w szkołach rodzicom najmłodszych dzieci.

Ulotka do pobrania: Bezpieczna droga do szkoły 2023 (.pdf, 1.09 MB)

Patrole przy szkołach

Jak co roku, przez pierwszy tydzień września w godzinach największego ruchu policja wraz ze strażą miejską będzie patrolować otoczenie szkół, w tym przejścia dla pieszych. Funkcjonariusze będą pomagać dzieciom, ale też zwracać uwagę dorosłym łamiącym przepisy i naruszającym zasady bezpieczeństwa.

Poprawa infrastruktury przy szkołach

Gmina Piaseczno konsekwentnie od 2018 roku realizuje programu poprawy bezpieczeństwa w sąsiedztwie szkół. Tworzymy strefy uspokojonego ruchu, realizujemy skrzyżowania i przejścia dla pieszych na wyniesieniu, wprowadzamy zmiany organizacji ruchu, w tym drogi jednokierunkowe czy ograniczenia prędkości. Wyznaczamy też strefy Kiss& Ride, gdzie bezpiecznie można zatrzymać samochód i pożegnać dziecko. Takie strefy z powodzeniem funkcjonują już przy szkołach w Józefosławiu, Zalesiu Górnym, Chylicach, CEM oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie. W tym roku powstają kolejne – przy szkołach w Złotokłosie, Głoskowie, Jazgarzewie oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie. Przebudowujemy również drogi w sąsiedztwie szkół w Złotokłosie i Głoskowie, przy SP 2 został zmieniona organizacja ruchu, przy SP 3 powstała sygnalizacja świetlna a w Jazgarzewie zbudowaliśmy nowy parking i budujemy skrzyżowanie na wyniesieniu.

parking Jazgarzew
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

W przygotowaniu jest projekt zmiany organizacji ruchu przy szkole w Gołkowie. W ten sposób do końca tego roku przebudujemy lub wprowadzimy nowe organizacje ruchu przy wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie.

Audyt bezpieczeństwa

Zleciliśmy również wykonanie audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy szkołach.

– Pokaże on nam jakie jeszcze zmiany możemy wprowadzić, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach w sąsiedztwie szkół – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Realizujemy od lat szereg inwestycji, których celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do naszych podstawówek, audyt pozwoli sprawdzić co jeszcze możemy zrobić w zakresie infrastruktury, by jak najlepiej służyła dzieciom – podkreśla burmistrz. – Trzeba jednak pamiętać, że nawet najbardziej bezpieczna infrastruktura drogowa nie zagwarantuje bezpieczeństwa, jeśli wszyscy uczestnicy ruchu – piesi, rowerzyści i kierowcy, nie będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wyraził zgodę na zatrudnienie osób, które miałyby wspierać uczniów w bezpiecznym docieraniu do szkoły. Informacja w sprawie zatrudnienia tzw. „Pana/Pani Stopek” została przekazana dyrektorom szkół i to dyrektorzy, znając najlepiej sytuację w sąsiedztwie szkoły i potrzeby w tym zakresie, zdecydują czy osobę pełniącą funkcję kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejścia dla pieszych zatrudnić lub przydzielić takie zadanie pracownikowi już zatrudnionemu w szkole. Osoba taka musi być odpowiednio przeszkolona w regionalnym oddziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i zdać egzamin.

Gmina Piaseczno zwróciła się również z prośbą do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o przeprowadzenie kontroli prędkości przy szkołach z wykorzystaniem mobilnego fotoradaru. Wniosek został zaakceptowany i możemy się spodziewać tego typu kontroli na drogach w okolicach gminnych szkół.

Ważna rola rodziców

Rola rodziców w nauczaniu zasad bezpieczeństwa jest niezwykle ważna. Warto uczyć dzieci bezpiecznych zachowań na drodze od najmłodszych lat i dawać im dobry przykład.

– Pamiętajmy też, że to my, dorośli, stwarzamy największe zagrożenie i to my odpowiadamy za bezpieczeństwo naszych dzieci. Zachowujmy szczególną ostrożność poruszając się w sąsiedztwie szkół, zadbajmy o wystarczającą ilość czasu odwożąc dzieci, bo pośpiech często jest przyczyną niebezpiecznych zachowań na drodze – apeluje wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Nauczmy też nasze dzieci, że mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, ale bardzo ważne jest, żeby nawiązały kontakt wzrokowy z kierowca i upewniły się, że ten je zauważył i zatrzyma pojazd.

– Mam nadzieję, że wspólny wysiłek rodziców, szkoły, samorządu, policji i straży miejskiej sprawi, że bezpieczeństwo przy szkołach rzeczywiście ulegnie poprawie, co bez wątpienia jest celem nas wszystkich – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.