Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Cyraneczki

1542
koncepcja - teren rekreacyjny Cyraneczki. Grafika z projektem.

Zakończyła się analiza głosów mieszkańców zebranych podczas konsultacji społecznych dotyczących planów zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Cyraneczki. Przeprowadzona została również analiza hydrologiczna i zweryfikowane uwarunkowania technologiczne terenu a następnie powstała finalna koncepcja jego zagospodarowania.

Wsłuchując się w bardzo podzielone głosy mieszkańców, a także opierając się na danych dotyczących konieczności retencjonowania wód opadowych, opracowana została zupełnie nowa koncepcja, która oczywiście odnosi się w wielu aspektach do tych, które prezentowane były podczas konsultacji. Skorygowana została tak, aby w najwyższym możliwym stopniu spełniać oczekiwania mieszkańców i jednocześnie być technologicznie dopasowana do możliwości tego terenu.

Planowane zagospodarowanie terenu uwzględnia takie elementy jak:  plac zabaw, strefę piknikową, czyli miejsce do wspólnego spędzania czasu (przestrzeń do rozłożenia kocy, stoły, siedziska itd.), trasę rolkarską, ściankę graffiti, plac sportowy wielofunkcyjny, podwójną tyrolkę oraz dużo nowej zieleni, której rolą będzie również zniwelowanie skutków opadów nawalnych. Część tej przestrzeni podczas opadów zmieniać się będzie w ogrody deszczowe, dzięki którym ograniczymy zalewanie okolicznych terenów.

Znajdzie się tam również toaleta publiczna, miejsce na foodtrucki oraz ścieżki spacerowe.

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w trzech etapach:

  • I etap – zielono-niebieska infrastruktura – ogrody deszczowe
  • II etap – wyposażenie terenu
  • III etap – plac sportowy wielofunkcyjny.

Oczywiście do czasu zakończenia prac a szczególnie wykonania etapu II oraz III, teren zielony (polana z trawą) będzie mogła pełnić funkcję boiska rekreacyjnego.

W dopracowywanej koncepcji staraliśmy się uwzględnić potrzeby jak największej liczby grup społecznych, w związku z tym odeszliśmy od planów budowy typowego skateparku, do którego obiekcje mieli mieszkańcy sąsiadujących z terenem nieruchomości. Zastąpiliśmy go placem wielofunkcyjnym, sportowym, który będzie umożliwiał uprawianie różnych aktywności, a jednocześnie nie będzie miejscem generującym duży hałas. Cały teren zostanie oświetlony i wyposażony w małą architekturę.

Wierzymy, że tak zagospodarowany teren będzie przyjazny zarówno dla mieszkańców w różnym wieku – od najmłodszych po seniorów.

– Będziemy nadal szukać nieruchomości, które mogłyby zostać przeznaczone na tereny publiczne w Józefosławiu i Julianowie – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Rozmawiamy również z właścicielem terenu, na którym mogłoby powstać boisko piłkarskie.

O dalszych działaniach związanych z realizacją projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Cyraneczki będziemy mieszkańców informować na bieżąco, w miarę podejmowanych działań.