„Zainspiruj się! Inicjatywa edukacyjna dla Seniorek i Seniorów”

731

Sprawom edukacji i udziału starszej generacji w różnych formach kształcenia obecnie przypisuje się duże znaczenie. Osoby starsze ciągle zdobywające wiedzę wyróżniają się lepszym zdrowiem, większą sprawnością fizyczną i intelektualną w porównaniu ze swoimi rówieśnikami nie korzystającym z edukacji. Potwierdzają to badania naukowców. A sam proces uczenia się i zaangażowanie w wartościowe działania mają dobroczynny wpływ na długowieczność i satysfakcję z życia.

Dzięki edukacji można wzmacniać wkład generacyjny i rozszerzać jego oddziaływanie. Wkład generacyjny jest cennym potencjałem zgromadzonej wiedzy i doświadczenia, który ma znaczenie nie tylko dla osoby starszej, ale wspomagać może funkcjonowanie innych, młodszych członków rodziny i społeczności lokalnej. Seniorzy są bardzo ważną częścią społeczeństwa i aktywny senior w życiu obywatelskim jest warunkiem integracji społeczeństwa i przeprowadzania pozytywnych w nim zmian.

Nie pozwólmy więc, aby seniorzy w naszym środowisku stracili chęć do aktywności, do rozmowy z innymi, do dzielenia się swoimi umiejętnościami i zdobywania nowych!!

W końcu kwietnia rozpocznie się realizacja działań projektu zatytułowanego „Zainspiruj się! Inicjatywa edukacyjna dla Seniorek i Seniorów”, skierowanego do osób starszych mieszkających na terenach wiejskich naszej gminy. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Działania projektu będą realizowane w Żabieńcu, Zalesiu Górnym i Złotokłosie w formie spotkań warsztatowych i wizyt edukacyjnych w muzeum i galerii sztuki oraz wyjazdów do Warszawy na spektakl teatralny czy seans filmowy. Uczestniczki i Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności związane z kondycją zdrowotną i szeroko rozumianym bezpieczeństwem w wieku senioralnym. Poznają sposoby utrzymywania dobrego stanu psychicznego i sprawności intelektualnej oraz metody podtrzymywania dobrego stanu fizycznego. Odkryją i rozwiną swoje talenty i zainteresowania, nawiążą nowe znajomości i przyjaźnie. Poznają także możliwości i sposoby działania na rzecz lokalnej społeczności. Celem projektu jest nie tylko wzbogacenie codzienności Seniorek i Seniorów, ale też zainspirowanie ich do ciągłego poszerzania wiedzy oraz do podejmowania aktywności osobistej i społecznej, co jest niezbędne do godnego życia starszej generacji.

Realizatorem projektu jest Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”, przy wsparciu Gminy Piaseczno. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Po Świętach Wielkanocnych zostaną rozwieszone plakaty i wyłożone ulotki w miejscach publicznych z informacją o terminach i miejscach zapisów oraz o szczegółach programu. Informacje można też uzyskać telefonując do koordynatorki Grażyny Schmidt tel. nr 606 691 375.

 

Grażyna Schmidt