Fundacja “Przestrzeń Rozwoju Kobiet”

4102
Logo Fundacji
Logo Fundacji "Przestrzeń Rozwoju Kobiet"

ul. Mlecznej Drogi 10
05-500 Józefosław
e-mail: fundacja@przestrzenrozwojukobiet.org
www.przestrzenrozwojukobiet.org

Fundacja “Przestrzeń Rozwoju Kobiet” powstała z myślą o każdej kobiecie, bez względu na wiek, jako efekt osobistych doświadczeń oraz wieloletnich obserwacji. Misją fundacji  jest szeroko rozumiany rozwój i edukacja kobiet, na każdym etapie ich życia i w każdym obszarze. Pragniemy wspierać kobiety, poprzez wyposażenie ich w kompetencje społeczne, interpersonalne oraz techniczne, aby ułatwić im pełnienie ról społecznych i pełną samodzielność.
Pragniemy również promować przedsiębiorczość kobiet, wspierając różne formy aktywności i kreatywności kobiet. Zdając sobie sprawę z trudności, na jakie napotykają kobiety pragnące powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, czy to spowodowanej urlopem wychowawczym, czy też okresem bezrobocia, pragniemy wspomóc je również w tym procesie. Proponujemy indywidualne konsultacje oraz coaching, mający na celu odnalezienie swojego potencjału i odkrycie drzemiących w nas talentów.
Sztandarowym projektem Fundacji jest Klub Kobiet Kreatywnych, którego spotkania odbywają się w Piasecznie.

Klub Kobiet Kreatywnych
Klub Kobiet Kreatywnych

Jest on skierowany do wszystkich kobiet, bez względu na wiek. Zapraszamy zarówno młode mamy, jak i Panie, które odchowały już swoje dzieci.
W Klubie:
• Stwarzamy możliwość spotkań z ciekawymi kobietami
• Pomagamy rozwijać swoje zainteresowania i uczyć się nowych rzeczy
• Dajemy możliwość uczestnictwa w warsztatach rozwojowych oraz ciekawych prezentacjach
• Spędzamy wspólnie czas z innymi, wspaniałymi kobietami

Klub jest przyjaznym miejscem spotkań i wymiany doświadczeń, jak też rozwoju osobistego i inwestowania w siebie. Klub ma charakter otwarty i zrzesza kobiety chętne do poznawania innych kobiet, zdobywania nowych umiejętności, poszerzania zasobu wiedzy, słowem – potrzebujących ciągłego rozwoju, a także azylu od codziennej gonitwy.

Misją Klubu jest tworzenie ciekawej, kobiecej przestrzeni, w której każda z nas będzie na równi członkinią, jak i gospodynią i w której po prostu będzie czuła się dobrze.
W Klubie odbywają się liczne spotkania, inicjowane również przez uczestniczki, w których promujemy szeroko rozumianą kobiecość, zdrowy tryb życia, sztukę relaksacji, aktywne uczestnictwo w kulturze, profilaktykę zdrowotną oraz prezentujemy własne zainteresowania i pasje. Zajmujemy się również po prostu „babskimi” sprawami, czyli wszystkim, co nas interesuje. Jednakże najważniejszą rolą Klubu jest integracja, rozwój i edukacja oraz zrzeszanie kobiet wokół spraw dla nich istotnych.

Spotykamy się 2 razy w miesiącu w co drugi wtorek w Przystanku Kultura, Pl. Piłsudskiego 9
Strona internetowa: www.przestrzenrozwojukobiet.org