Julianowska - Kameralna. Na zdjęciu rondo, drogi, budynki.
Rondo przy szkole w Józefosławiu/ foto Piotr Michalski

Na zlecenie Gminy Piaseczno Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej Trafik s.c. z Gdańska przeprowadziło audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy gminnych szkół. Objął on zarówno rozwiązania drogowe, jak i oświetlenie.

W ramach opracowania przeprowadzono audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na 33 przejściach dla pieszych w sąsiedztwie szkół. Audytorzy analizowali istniejące rozwiązania techniczne, organizację ruchu, lokalizację przejść, ich stan techniczny czy widoczność (zarówno z perspektywy pieszego, jak i kierowcy). Odrębne opracowanie stanowiła ocena stanu oświetlenia badanych przejść dla pieszych.

Audytorzy wskazali 5 przejść dla pieszych wymagających podjęcia działań, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych. Za najmniej bezpieczne z badanych uznali przejście przez ulicę Wiekowej Sosny w okolicy skrzyżowania z ulicą Sarenki w Zalesiu Górnym. Uwagi dotyczą też przejścia na ulicach Żwirowej oraz Julianowskiej w Józefosławiu, Leśnych Boginek przy Promiennej w Zalesiu Górnym oraz Świętojańskiej przy rondzie Solidarności w Piasecznie.

Oceniono również szczegółowo oświetlenie przejść dla pieszych i ich okolic w odniesieniu do aktualnych wymagań oświetleniowych. Audytorzy wydali zalecenia odnośnie poprawy warunków oświetleniowych na przejściach, które tego wymagają.

Szczegółowo z wynikami audytu można się zapoznać w BIP Gminy Piaseczno: Raport z Audytu BRD w Piasecznie 2023.

– Jeszcze w tym roku podejmiemy działania mające na celu realizację zaleceń z audytu zarówno w obszarze poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wskazanych przejściach dla pieszych, jak i poprawy oświetlenia miejsc wskazanych w opracowaniu – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Dodatkowo w okolicy szkoły w Józefosławiu, na ul. Kameralnej gmina przeprowadziła badanie natężenia ruchu i prędkości pojazdów. Badania przeprowadzono od 3 do 9 września 2023 r. Pomiędzy 7.30 a 8.00 natężenie ruchu w obu kierunkach wynosi średnio ok. 200 pojazdów. W godzinach 15.30 – 16.00 odpowiednio ok. 120 pojazdów i takie natężenie utrzymuje się do godz. 17.00.

– W całym okresie pomiarowym została zbadana prędkość 10420 pojazdów. I trzeba przyznać, że wynik pomiarów jest dość optymistyczny – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Na ulicy Kameralnej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h i 32% pojazdów nie przekroczyło dozwolonej prędkości.

W granicach 10 km/h prędkość przekroczyło 39% kierowców, 22% jechało z prędkością powyżej 41 km/h, z czego 6% powyżej 51 km/h. Rekordzista (lub rekordzistka) jechał z prędkością 84 km/h.

– Prędkość pojazdów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, więc wciąż mamy dużo pracy w tym zakresie. Zarówno jeśli chodzi o wprowadzanie rozwiązań drogowych, edukację uczestników ruchu, jak i kontrolę prędkości pojazdów – zaznacza wiceburmistrz Robert Widz.

Poniżej do pobrania wyniki audytu bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego oraz oświetlenia.

Raport z Audytu BRD w Piasecznie 2023 (7.86 MB)
Raport z pomiarów oświetlenia – Piaseczno 2023 (1.81 MB)