Zamknięta ul. Sierakowskiego

6705
Sierakowskiego
Sierakowskiego

W związku z przebudową skweru im. S. Kisielewskiego, wykonawca robót – firma Budownictwo Drogowe Jarpol S.A. w sobotę 18 marca 2017 r. zamknęła ul. Sierakowskiego na długości skweru.

Zamknięcie było konieczne ze względu na przebudowę podziemnej części Kanału Piaseczyńskiego oraz przebudowę infrastruktury technicznej ulokowanej w ul. Sierakowskiego. W trakcie zamknięcia odtworzone zostaną zjazdy uliczne, chodniki oraz nawierzchnia jezdni.

Objazdy
Ruch pojazdów od strony południowej skierowany został objazdem prowadzącym ul. Nadarzyńską do ul. Wojska Polskiego a następnie ul. Jana Pawła II i Chyliczkowską do ul. Warszawskiej. Szczegóły objazdu pokazuje załączona mapka.
Na odcinku ul. Sierakowskiego od ul. Nadarzyńskiej do skweru Kisiela dopuszczony jest jedynie dwukierunkowy dojazd do posesji.

Komunikacja
Zmianie uległy też trasy autobusów. Linie ZTM z ulicy Sienkiewicza skręcają w ul. Wojska Polskiego a następnie w ul. Jana Pawła II i jadą dalej prosto ul. Chyliczkowską do DK 79. Linie PKS z kierunku Góry Kalwarii na rondzie Solidarności skierowane są na ul. Gerbera a następnie tak jak linie ZTM jadą ul. Wojska Polskiego, Jana Pawła II i Chyliczkowską. Szczegóły tras autobusów prezentuje załączona mapka. Przystanek u zbiegu ul. Jana Pawła II i Wojska Polskiego przejął rolę tymczasowo skasowanego przystanku przy Urzędzie Miasta na ul. Sierakowskiego.

Planowany czas zamknięcia ulicy Sierakowskiego wynosi około 2 miesiące. O zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej gminy www.piaseczno.eu oraz poprzez system powiadamiania sms.

Objazdy Sierakowskiego