Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno do roku 2030

146

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 3 pkt 3 oraz art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 383)
ogłasza
konsultacje…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno do roku 2030