Zamknięcie ulicy Rubinowej

304

30 czerwca 2022 r. (czwartek) rozpoczną się prace na ulicy Rubinowej w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Geodetów od drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) do granicy I etapu (skrzyżowania Geodetów / Energetyczna z dojazdami) oraz drogą 9KDL od ulicy Geodetów do km 0+127 w Mysiadle, Gmina Lesznowola oraz przebudową ul. Rubinowej (w zakresie kanalizacji deszczowej i oświetlenia) i przebudową ul. Granitowej (w zakresie oświetlenia i monitoringu)”.

Wykonawca informuje, że 30 czerwca rozpocznie się frezowania nawierzchni, natomiast w poniedziałek 4 lipca wykonywanie kanału deszczowego. Po realizacji kanału dojazd do posesji będzie systematycznie udrażniany.

O prowadzonych robotach wykonawca powiadomi dodatkowo wywieszeniem ogłoszeń na posesjach.