Zapobieganie zakażeniom bakterią Legionella – wytyczne GIS

448
Zapobieganie zakażeniom bakterią Legionella - wytyczne GIS
Zapobieganie zakażeniom bakterią Legionella - wytyczne GIS

W imieniu Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawiamy opracowania dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella. Materiały przedstawiają także możliwe do podjęcia działania prewencyjne, ograniczające ryzyko zachorowania na legionelozę.

Powszechność bytowania bakterii Legionella w środowisku wodnym, przy występowaniu sprzyjających warunków do jej rozwoju, może skutkować zachorowaniami na legionelozę, chorobę ciężkiego zapalenia płuc. Do zakażenia bakterią Legionella dochodzi w układzie oddechowym poprzez inhalację skażonego aerozolu. Zakażenie nie przenosi się poprzez picie skażonej wody, ani z człowieka na człowieka.

Opracowania nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy i stanowią zestawienie dobrych praktyk.

Opracowania:
1. Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella
2. Bezpieczeństwo wodne w budynkach