Gminny Zespół Interdyscyplinarny zaprasza organizacje pozarządowe zajmujące się problemami rodziny oraz przeciwdziałania przemocy domowej działające na terenie gminy Piaseczno do zgłaszania swojego kandydata jako przedstawiciela do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kandydatów proszę zgłaszać mailowo do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie: sekretariat@mgops.piaseczno.eu. Na zgłoszenia kandydatów MGOPS czeka do 11 października 2023 r.