Zaprojektowanie i realizacja przyłącza gazu do budynku przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i opinii – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynkach komunalnych”.

160

Zapytanie ofertowe  I. W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: Zaprojektowanie i realizacja przyłącza gazu do budynku przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i opinii – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji centralnego ogrzewania  na gaz w budynkach komunalnych”, prosimy o złożenie…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zaprojektowanie i realizacja przyłącza gazu do budynku przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i opinii – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynkach komunalnych”.