Zaproszenie do konsultacji Rocznego programu wpółpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

260

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne – „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”   Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zaproszenie do konsultacji Rocznego programu wpółpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok