Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

382

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok