Zapytanie ofertowe

247

Piaseczno, dn. 02.03.2017 r.
 
Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 EURO
Gmina Piaseczno zgłasza zapytanie ofertowe zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dotyczące usługi w zakresie  realizacji działań…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zapytanie ofertowe