Zarządzenie dot. zmian w składzie Piaseczyńskiej rady Kobiet

75

Zarządzenie numer SPS.0050.23.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 marca 2020 roku dotyczące zmian w składzie PRK. Burmistrz odwołał ze składu organu Karolinę Kwiatoń a w jej miejsce powołał Beatę Dobrowolską. 

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zarządzenie dot. zmian w składzie Piaseczyńskiej rady Kobiet