Zarządzenie Nr ADK.0050.33.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie powołania Piaseczyńskiej Rady Seniorów

1328

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zarządzenie Nr ADK.0050.33.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie powołania Piaseczyńskiej Rady Seniorów