Zarządzenie Nr ADK.0050.37.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza nr ADK.0050.33.2017 w sprawie Powołania Piaseczyńskiej Rady Seniorów

1809

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zarządzenie Nr ADK.0050.37.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza nr ADK.0050.33.2017 w sprawie Powołania Piaseczyńskiej Rady Seniorów