Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2019 zmieniające Zarządzenie Nr BPI.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie wprowadzenia Księgi znaku logo gminy Piaseczno

391

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2019 zmieniające Zarządzenie Nr BPI.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie wprowadzenia Księgi znaku logo gminy Piaseczno