Zarządzenie nr BPI.0050.4.2019.AP Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 03.07.2019r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2020

321

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zarządzenie nr BPI.0050.4.2019.AP Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 03.07.2019r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2020