Zarządzenie Nr BPI.0050.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w spr. przeprowadzenia wśród mieszkańców gminy Piaseczno głosowania na logo Gminy Piaseczno

833

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zarządzenie Nr BPI.0050.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w spr. przeprowadzenia wśród mieszkańców gminy Piaseczno głosowania na logo Gminy Piaseczno