Zarządzenie nr OŚR.0050.2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta obejmującej dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych

71

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zarządzenie nr OŚR.0050.2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta obejmującej dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych