Zasłużone dla Kultury Polskiej uhonorowane podczas sesji Rady Miejskiej

1690

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2019 r. uhonorowano pracownice Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, które otrzymały od  Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego odznakę “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Odznakę przyznaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu
i ochronie kultury. Wniosek o nadanie odznaczenia dla Pań Haliny Kraszki oraz Joanny Miter-Ceny złożył Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno Łukasz Krzysztof Załęski.

Odznaki oraz legitymacje w imieniu ministra Piotra Glińskiego wręczył dyrektor biblioteki, gratulacje odznaczonym złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia, oraz zapoznania się z uzasadnieniami do wniosków, jakie wysłane zostały do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Uzasadnienia do wniosków:

Pani Halina Jolanta Kraszka – to wieloletni pracownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Od 1980 roku pracowała w filii biblioteki w Złotokłosie, a od 1998 roku w Oddziale dla dorosłych BPMiG Piaseczno, gdzie pracuje do chwili obecnej.  Na wszystkich odcinkach swojej pracy wykazywała się wybitnymi osiągnięciami w zakresie upowszechniania czytelnictwa i działań na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto jest świetnym organizatorem,  a umiejętnością analitycznego myślenia umie wpływać na cały zespół biblioteczny nie tylko biblioteki macierzystej, ale i licznych piaseczyńskich filii. W sposób szczególny roztacza opiekę nad młodymi adeptami bibliotekarstwa. Wspierała działania dyrektorów, kierując się dobrem i podnoszeniem jakości pracy, a jej uwagi w zakresie funkcjonowania biblioteki nie raz dały impuls do zmian w funkcjonowaniu placówki piaseczyńskiej, poprzez stymulowanie do twórczego i kreatywnego zarządzania instytucją. Konsekwentnie dąży do realizacji wizji biblioteki idealnej. Dzięki jej działaniom znacznie wzrosła liczba czytelników i wypożyczeni w Oddziale dla dorosłych BPMiG Piaseczno. Wykazuje szczególne umiejętności w pracy  z czytelnikami dorosłymi.

Praca merytoryczna to tylko część jej działalności. Przez całe lata zajmowała się rozwijaniem środowiska zainteresowanego kulturą w szerszym sensie. Animowała wiele wydarzeń bibliotecznych, w tym spotkania z pisarzami, wystawy, spotkania tematyczne np. spotkania Klubu Pięknej Książki. Posiada szczególny talent do kontaktów ze środowiskami twórców lokalnych, dlatego od roku 2009 powierzono jej koordynację Klubu Poszukiwaczy Słowa. Nie tylko kontynuowała działalność Klubu, ale doprowadziła do jego rozkwitu. Dziś Klub jest znaczącym punktem na mapie kulturalnej Piaseczna, gromadzi pisarzy o znaczących nazwiskach nie tylko w zasięgu lokalnym, ale i krajowym, takich, którzy wydają swoje książki  w znaczących wydawnictwach krajowych. Pisarze Klubu dzięki staraniom i wybitnej pomocy Jolanty Kraszki mają możliwość wydawania swoich dzieł w ramach działalności Biblioteki. Każda pozycja jest przez nią starannie redagowana, a po wydaniu dużym staraniem otacza promowanie nie tylko książki, autora, ale i samej Biblioteki. W latach 2011-2019 zostały wydane pod jej redakcją:

– Antologia Klubu Poszukiwaczy Słowa

– Piaseczyńskie opowieści

– Piaseczyńskie opowieści – audiobook

– Słowa odnalezione

– Ze słów najprostszych

Powyższe publikacje uzupełniają lukę w zakresie promocji lokalnych twórców Powiatu Piaseczyńskiego, a spotkania autorskie z twórcami przybliżają środowisko czytelnicze do autorów. Każde spotkanie jest ważnym, opisywanym w prasie wydarzeniem.

Pani Joanna Miter-Cena ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Szczecińskim. Następnie zdobyte wykształcenie i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku bibliotekarstwo i informacja naukowa  pozwoliły jej podjąć pracę w zawodzie bibliotekarza, który z pasją realizowała przez cztery lata w szczecińskiej bibliotece. Koleje losu sprawiły, że obecnie pani Joanna pracę i pasję realizuje w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, na stanowisku bibliotekarza w filii w Józefosławiu.

Joanna Miter-Cena jest osobą komunikatywną, otwartą i lubi pracować z ludźmi. Na szczególne uznanie zasługuje jej ciągła gotowość niesienia pomocy i współpracy. Pod wrażeniem pozostaje mnóstwo działań i oryginalnych pomysłów, które niejednokrotnie wynikają z podejmowania własnej inicjatywy.

Umiejętnie i z wyczuciem wykorzystuje swoje doskonałe umiejętności interpersonalne. Jest lubiana przez zespół współpracowników, uważana jest za pomocną, ciepłą i empatyczną koleżankę. W ocenie pracodawcy jest osobą zaangażowaną, odpowiedzialną oraz godną zaufania. Inicjuje i prowadzi zajęcia kulturalnooświatowe dla dzieci w oparciu o doskonałą znajomość literatury dziecięco – młodzieżowej oraz wyjątkowe zdolności plastyczne, które wykorzystuje na co dzień podczas pracy.

Jest ambasadorem i prekursorem akcji „Książka jak lekarstwo” w Piasecznie.

Oprócz spotkań w szpitalu pani Joanna prowadzi równolegle spotkania dla osób dorosłych w domu opieki Medi-System w Konstancinie Jeziornie. Tam organizowała głośne czytanie, wystawy, okolicznościowe imprezy oraz spotkania z muzyką.

Na co dzień pani Joanna zapewnia czytelnikom filii w Józefosławiu miłą, kulturalną i profesjonalną obsługę i przyczynia się do systematycznego zwiększania roli biblioteki w środowisku lokalnym. Jest uwielbiana przez najmłodszych czytelników, a także doceniana i zauważana przez rodziców, opiekunów     i wychowawców. Niejednokrotnie prowadzone przez nią zajęcia są oryginalne, niepowtarzalne, oparte na własnych, innowacyjnych pomysłach oraz zawsze profesjonalnie przygotowane.

Osobiście prowadziła warsztat i wystąpiła w roli eksperta podczas BiblioLabu – zjeździe bibliotekarzy z Mazowsza prezentując temat: Od obrazka do słowa, czyli jak uatrakcyjnić zajęcia dla dzieci w bibliotece”.

Jej gotowość do ciągłej pracy, nauki i dokształcania się przejawia się w chęci  i uczestniczeniu w licznych kursach, warsztatach, szkoleniach.