Zawiadomienia Kancelarii Geodezyjnej S.C o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 565 z 567 oraz 565 z 561/3 położonych w Złotokłosie

149

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienia Kancelarii Geodezyjnej S.C o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 565 z 567 oraz 565 z 561/3 położonych w Złotokłosie