Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o nr WA.ZUZ.6.421.488.2019.MJW o wszczęciu postępowania wodno-prawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla działki o nr 340 obręb Żabieniec.

450

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o nr WA.ZUZ.6.421.488.2019.MJW o wszczęciu postępowania wodno-prawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla działki o nr 340 obręb Żabieniec.