Zawiadomienie i Obwieszczenie o nr WI-II.7820.1.18.2018.MS1/ZK Wojewody Mazowieckiego o nałożeniu na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej dla inwestycji " Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odc. od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca odcinek B od węzła Lesznowola (bez węzła ) do węzła Tarczyn Północ ( z węzłem) dł. odcinka ok.14,80 km. Zadanie 1 km 6+945,31-8+241,47".

553

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie i Obwieszczenie o nr WI-II.7820.1.18.2018.MS1/ZK Wojewody Mazowieckiego o nałożeniu na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej dla inwestycji ” Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odc. od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca odcinek B od węzła Lesznowola (bez węzła ) do węzła Tarczyn Północ ( z węzłem) dł. odcinka ok.14,80 km. Zadanie 1 km 6+945,31-8+241,47″.