Zawiadomienie o nr RSR.6220.12.2019.2020.WD11 Wójta Gminy Lesznowola zawiadamiające o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2859W w m. Łazy (gm, Lesznowola) i m. Kuleszówka (gm. Piaseczno).

109

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie o nr RSR.6220.12.2019.2020.WD11 Wójta Gminy Lesznowola zawiadamiające o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2859W w m. Łazy (gm, Lesznowola) i m. Kuleszówka (gm. Piaseczno).