Zawiadomienie o nr WA.ZUZ.6.421.489.2019.MJW.z dnia 26.07.2019 Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ul. Czajewicza w Piasecznie.

382

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie o nr WA.ZUZ.6.421.489.2019.MJW.z dnia 26.07.2019 Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ul. Czajewicza w Piasecznie.