Zawiadomienie o posiedzeniu Piaseczyńskiej Rady Seniorów w dniu 14 listopada 2017

247

 
ZAWIADOMIENIE
z dnia 7 listopada 2017 r.
O POSIEDZENIU PIASECZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW
Na postawie § 7 pkt 6 Statutu Piaseczyńskiej Rady Seniorów zawiadamia się o zwołaniu IV posiedzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów na dzień 14 listopada 2017 roku, na godzinę…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie o posiedzeniu Piaseczyńskiej Rady Seniorów w dniu 14 listopada 2017