Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dot. postępowania administracyjnego w sprawie uznania nieruchomości oznaczonej jako działa ew. nr 393 obręb 0010 Głosków za mienie gromadzkie

232

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dot. postępowania administracyjnego w sprawie uznania nieruchomości oznaczonej jako działa ew. nr 393 obręb 0010 Głosków za mienie gromadzkie