Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Julianów gmina Piaseczno.

331

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Julianów gmina Piaseczno.