Zawiadomienie z dnia 5 grudnia 2017 r. o posiedzeniu Piaseczyńskiej Rady Seniorów

770

Na postawie § 7 pkt 6 Statutu Piaseczyńskiej Rady Seniorów zawiadamia się o zwołaniu V. posiedzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów na dzień 14 grudnia 2017 roku, na godzinę 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
ul. Kościuszki 5 i proponuje następujący…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie z dnia 5 grudnia 2017 r. o posiedzeniu Piaseczyńskiej Rady Seniorów