Zawiadomienie

480

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje, że w dniu 01.08.2022 r. Pani Iwona Cieślik – pełnomocnik firmy Hipark Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, przedłożyła raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjno-usługowych oraz budynku portierni, zbiornika wody do celów pożarowych i budynku pompowni, parkingów i wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9, na działkach o nr. ew.: 23/4, 20/2 oraz częściowo na działkach nr 5/2, 7 i 21/2 (obręb nr 7 Piaseczno)

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie