Zero Waste – rusza akcja Sprzątanie Świata Polska 2019

1226

W dniach 20-22 września 2019 roku po raz kolejny zostanie przeprowadzona ogólnokrajowa akcja “SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019 r.” koordynowana przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Tegoroczna kampania, będzie przebiegała pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.

Mając na uwadze tegoroczne hasło szczególnie zachęcamy do podejmowania działań, dzięki którym ograniczymy ilość wytwarzanych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentamia w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać i niszczyć środowiska. Zastosujmy w praktyce filozofię Zero WasteZero Waste oznacza – „zero odpadów”, „zero marnowania”. Jest to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję,  ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku i zdrowiu ludzkiemu.

Życie według idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R

  1. refuse (odmawiaj)
  2. reduce (ograniczaj)
  3. reuse (wykorzystaj ponownie)
  4. recycle (recyklinguj)
  5. rot (kompostuj)

W ramach tegorocznej akcji potwierdziliśmy udział w programie „Zielona Stopa Filantropa” zachęcając szkoły do zbiórki zużytych i niepotrzebnych telefonów komórkowych.

Środki pozyskane ze zbiórki telefonów Fundacja Nasza Ziemia przekaże placówkom objętym w/w programem. Dzięki temu domy dziecka, świetlice środowiskowe jak i ośrodki dla osób starszych będą mogły zmodernizować stary sprzęt AGD na nowoczesne  urządzenia wysokiej klasy energetycznej oraz wymianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne. Takie działania przyczynią się do ograniczenia zużywanej energii a tym samym przyczyną się do ochrony  środowiska, w którym żyjemy.

Jak co roku Wydział Gospodarki Odpadami przesłał do wszystkich placówek oświatowych z tereny Gminy Piaseczno informację dotyczącą w/w akcji.