Zestawienie działań Straży Miejskiej od 17 do 23 sierpnia

842

Straż Miejska w Piasecznie ma szeroki wachlarz zadań przypisanych do bieżącego wykonywania. W tygodniu od 17 do 23 sierpnia 2020 strażnicy podjęli łącznie 146 interwencji. Poniżej prezentujemy ich zestawienie:

– kontrola czystości – 9
– kontrola rachunków na zlecenie PWiK – 3
– palenie ognisk, kontrola palenisk- 3
– nieprawidłowe parkowanie, zajęcie pasa ruchu – 64
– spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, kontrola osób nietrzeźwych – 19
– brak opieki nad zwierzęciem – 21
– ranne lub padłe dzikie zwierzęta – 15
– czynności związane z Covid-19 – 3
– kontrola handlu – 3
– kontrola i zabezpieczanie miejsc – 5
– zakłócanie spokoju – 2
– nielegalna wycinka drzew – 1
– doręczenie korespondencji S.M. – 1

Interwencje doraźne dotyczyły w tym tygodniu m.in. sprawdzenia legalności posiadania i używania rury z wylotem do rzeki Jeziorki na posesji przy ul. Staszica.

W Jesówce na działce rolnej strażnicy skontrolowali także składowanie śmieci, właścicielka posesji otrzymała wezwanie do uprzątnięcia terenu.