Zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu

280

Zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat : Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, tel. 22 70 17 700 – do dnia 2 października 2023 w godzinach pracy Urzędu.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu