Ziemia kompostowa do ogródka z piaseczyńskiego PSZOK

5190
Nova Ziemia - kompost z PSZOK. Na zdjęciu worki z ziemią kompostową.
foto PUK Piaseczno

Odpady BIO zebrane z naszej gminy zostały zamienione w służący poprawie ogrodowej ziemi kompost. Mieszkańcy mogą go kupić po atrakcyjnej cenie od spółki PUK Piaseczno w PSZOK przy ul. Technicznej 6.

Spółka PUK Piaseczno posiada ziemię kompostową (tzw. polepszacz gleby), którą pozyskuje od instalacji komunalnych, do których przekazuje odpady biodegradowalne z parków i ogrodów przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ziemia kompostowa jest wykorzystywana do wszelkich prac związanych z pielęgnacją zieleni wykonywanych przez PUK Piaseczno (obecnie głównie na cmentarzu komunalnym i w jego sąsiedztwie).

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrodniczego i dużym zainteresowaniem klientów spółka PUK Piaseczno rozpoczęła również konfekcjonowanie (ważenie i pakowanie w worki) oraz sprzedaż specjalnie dobranej mieszanki kompostów pod marką „NOVA ZIEMIA” z przeznaczeniem dla odbiorców indywidualnych, przede wszystkim mieszkańców gminy Piaseczno. Sprzedaż rozpocznie się w sobotę 22 kwietnia 2023 r. od godziny 9.00.
Sprzedaż produktu pod marką „NOVA ZIEMIA” odbywać się będzie wyłącznie na terenie siedziby spółki PUK Piaseczno, przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie.

Regularna cena 1 worka ziemi o pojemności co najmniej 55 litrów (i wadze co najmniej 15 kilogramów) wynosi 15 zł za worek produktu NOVA ZIEMIA.
Cena dla Klientów PSZOK, tj. mieszkańców gminy Piaseczno, którzy regularnie uiszczają opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 10 zł za worek produktu NOVA ZIEMIA.

Ziemia kompostowa produkowana i dystrybuowana przez spółkę PUK Piaseczno została przebadana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i posiada zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wsparcie idei recyklingu

Projekt „NOVA ZIEMIA” realizuje w praktyce ideę 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) – odpady BIO z terenu gminy Piaseczno wracają do jej mieszkańców w postaci pełnowartościowego surowca organicznego, z którego można korzystać w ogródkach przydomowych i w pielęgnacji zieleni miejskiej.
Ze względu na ograniczoną ilość zarówno ziemi kompostowej, jak i możliwości jej konfekcjonowania, spółka PUK Piaseczno nie przewiduje obecnie sprzedaży produktu „NOVA ZIEMIA” podmiotom gospodarczym („NOVA ZIEMIA” jest produktem limitowanym). Ziemia kompostowa sprzedawana pod marką NOVA ZIEMIA nie jest przeznaczona do profesjonalnych upraw ogrodniczych i leśnych.

Klient indywidualny może nabyć jednorazowo nie więcej niż 10 worków „NOVEJ ZIEMI” (w jednym dniu).

W przypadku dużego zainteresowania ziemią kompostową sprzedawaną przez PUK Piaseczno, Spółka przewiduje zwiększenie produkcji.

W przypadku wyczerpania zapasów produktu, każdy z indywidualnych odbiorców zainteresowanych zakupem ziemi kompostowej może składać zamówienia mailowo na adres: biuro@pukpiaseczno.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 737 17 70.